Error
  • JUser: :_load: No es pot carregar a l'usuari/a amb id: 42

Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Ajuntament de Castell- Platja D’Aro manifesta que el domini www.nitsdejazz.com es propietat d'Ajuntament de Castell- Platja D’Aro, amb CIF P-1705300-J, i amb domicili a Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4, 17250 Platja D’Aro (Girona).

Ajuntament de Castell- Platja D’Aro no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Ajuntament de Castell- Platja D’Aro no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro, CIF: P-1705300-J, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis o en en alguns formularis que l’Ajuntament de Castell- Platja D’Aro ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4, 17250 Platja D’Aro (Girona), o bé, enviar un correu electrònic a comunicacio@platjadaro.com


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Ajuntament de Castell- Platja D’Aro, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Ajuntament de Castell- Platja D’Aro

Ajuntament de Castell- Platja D’Aro no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. Ajuntament de Castell- Platja D’Aro poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Informació

Escenari Platja Gran
Cavall Bernat
Passeig Marítim Platja d'Aro

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Producció: cultura@platjadaro.com

Direcció artística: Josep Maria Sauret

Comunicació: comunicacio@platjadaro.com

Gestió patrocini: Farners Jofré Cantalozella

Informació: Oficina de Turisme 
T 972 817 179 · turisme@platjadaro.com
Organitzador
Amb el suport de
Patrocina
Mitjans oficials
Mitjans col·laboradors
Ritmo
Revista musical catalana
Col·labora